> Kedvenc szolgáltatásaink
mta cs16 web vps
Tekintsd meg árlistánkat, további szolgáltatásainkhoz...
Általános szerződési feltételek

A sunwell.hu (Benyó Mihály e.v., adószám: 68489597-1-32) mint szolgáltató/bérbeadó, továbbiakban szolgáltató, az alábbiak szerint határozza meg az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit:

1. A szerződés tárgya

A szolgáltató szerver bérbeadási szolgáltatást nyújt bérlői számára, különböző előfizetői csomagok formájában. Az előfizetői csomagok tartalma, egy adott méretű merevlemez tárterület (szélessávú internettel ellátott számítógépen), illetve a tárterület üzemeltetéséhez szükséges hardware és software környezet bérlete.

2. A szolgáltatás igénybevétele

A szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat bármely cselekvőképes természetes személy igénybe veheti. A szolgáltatás igénybevételéhez a bérlőnek regisztrálnia kell a www.sunwell.hu weboldalon, amely regisztrációval egyúttal elfogadja jelen szerződési feltételeket. A regisztráció szerződési ajánlatnak minősül. A szerződési feltételek ismeretének hiánya, nem mentesíti a bérlőt az itt leírtak alól! A regisztrációkor megadott személyes adatokat a szolgáltató bizalmasan kezeli, harmadik fél számára nem adja ki!

3. A szolgáltató kötelezettségei

A szolgáltató köteles szünetmentesen nyújtani szolgáltatásait a bérleti időszak teljes időtartama alatt. A szolgáltató nem vonható felelősségre, amennyiben rajta kívülálló okokból (pl.: internetszolgáltató hibája, áramszünet, természeti katasztrófa) miatt a szolgáltatás szünetel. A szolgáltató köteles a magyar adózási szabályoknak megfelelően számlát kiállítani a bérlő által befizetett bérleti díjról. A szolgáltató nem vállal felelősséget a bérlő által végzett hibás szerver konfigurációért, és az ebből adódó károkért.

4. A bérlő kötelezettségei

A bérlő köteles a szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokért bérleti díjat fizetni. A bérleti díj összege előfizetői csomagonként változik, a megrendelés folyamatakor, illetve a mindenkori árlistán feltüntetésre kerül. A bérleti díj fizetésének rendszerességét a bérlő választhatja ki. Amennyiben a kiválasztott rendszerességi idő szerinti határidőig a bérlő nem egyenlíti ki tartozását a szolgáltató felé, akkor a szolgáltatónak jogában áll a szolgáltatást korlátozni, vagy megszűntetni. A bérlő köteles megrendeléskor valós adatait megadni, hibás vagy hamis adatok megadása esetén a szolgáltatónak jogában áll a szolgáltatást megtagadni.

5. Jogosultságok

A bérlőnek magának kell végeznie bérelt szervere (szoftveres) karbantartását, illetve szerverének leállítását és újraindítását. Ehhez a szolgáltató webes adminisztrációs felületet biztosít. A szolgáltató semmilyen esetben nem kötelezhető ezen műveletek automatikus elvégzésére. A bérlő csak a szolgáltató által jóváhagyott (futtatható) alkalmazásokat veheti igénybe. A bérlő az általa futtatott egyéb szoftverekért, és a tárterületén tárolt fájlokért saját (teljes) felelősséggel tartozik. A jogszabályba ütköző, szerzői jogokat sértő, vagy reklámnak minősülő tartalmakat a szolgáltatónak jogában áll figyelmeztetés nélkül törölnie. Ha a bérlő egy másik bérlővel, vagy a szolgáltatóval szembeni viselkedése rosszindulatú, kártevő, vagy sérelmezhető, az esetben a szolgáltató dönthet a bérlő szolgáltatásának korlátozásáról vagy megszűntetéséről. A bérlő nem sértheti a szolgáltató jó hírnevéhez fűződő jogát!

6. A szerződés megszűnése

A bérlőnek jogában áll felbontania a szolgáltatóval kötött szerződését. Ezen szándékát írásban megteheti, a szolgáltatónak írt elektronikus levél formájában. A szolgáltatónak jogában áll felbontania a szerződést, ha a bérlő fizetési hátraléka a befizetési határidejétől számított 5 munkanapon belül nem kerül kiegyenlítésre, illetve ha a bérlő merevlemez tárterületén jogszabályba ütköző, vagy szerzői jogokat sértő tartalmat talál. A szolgáltatónak jogában áll felbontania a szerződést, ha jelen szerződés bármely egyéb feltételét megszegi a bérlő. A szerverbérleti szerződés bármely okból történő, idő előtti megszűnése esetén a már megfizetett szerverbérleti díjat a szolgáltató nem köteles visszafizetni!

7. Vegyes rendelkezések

A szolgáltatónak kötelessége a szerződési feltételek módosításáról tájékoztatni ügyfeleit. A szolgáltatói szerződés nyelve magyar, továbbá csak elektronikus módon kerül tárolásra. A bérlőnek tilos a "sunwell.hu" feliratot kitörölni szervere nevéből! Jelen szerződés hatályba lépése: 2011. november 3-tól határozatlan ideig érvényes.